Strona główna


  1. Serdecznie witam Państwa w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Prafko” w Bydgoszczy.
Firma powstała w 1995 roku i do dziś się rozwija. Szkolimy tylko na pojazdach, które występują na egzaminie państwowym – to nasza żelazna zasada. Dążymy, aby nasi kursanci mieli w pełni satysfakcję z wyboru naszej szkoły jazdy. Szkolimy skutecznie i bezstresowo. Dostosowujemy metody nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości kursanta.Tylko u nas uczą instruktorzy doskonalenia techniki jazdy. Nauczymy Cię jak wyprowadzać pojazd z poślizgu, zdradzimy Tobie tajemnice placu manewrowego, omówimy czarne punkty skrzyżowań i dróg jednokierunkowych w Bydgoszczy.
UWAGA KURSANCI !!!  U NAS KAŻDY KURSANT OTRZYMUJE DODATKOWO MATERIAŁY W SYSTEMIE ON-LINE ZAWIERAJĄCE AKTUALNĄ BAZĘ PYTAŃ PWPW OBOWIĄZUJĄCĄ NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM TEORETYCZNYM

To są fakty:

Szkolenie instruktorów kontroluje i (hospituje)

  • pod względem metodycznym nauczyciel dyplomowany (z 21 letnim stażem)
  • pod względem merytorycznym doświadczony z 23 letnim stażem instruktor nauki jazdy na kat. A,B, C,E/C, E/B, E/D, D i instruktor doskonalenia techniki jazdy.    
  •                               Serdecznie zapraszamy!!!
 
UWAGA: Aby przystąpić do kursu nauki jazdy, należy uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę. W celu uzyskania PKK przedkładamy: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami określonej kategorii, orzeczenie psychologiczne (dla kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E), wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu), oraz składamy w Urzędzie oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011.30.151 z pózn. zm.).